Prijevod funkcije Excel BITOR na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
BITOR BITOR

Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/bitor-opis-funkcije-f6ead5c8-5b98-4c9e-9053-8ad5234919b2

Ostale funkcije
Vraća izmijenjenu BesseloVu funkciju In(x)
Vraća BesseloVu funkciju Jn(x)
Vraća izmijenjenu BesseloVu funkciju Kn(x)
Vraća BesseloVu funkciju Yn(x)
Binarni Broj pretvara u decimalni
Binarni Broj pretvara u heksadecimalni
Binarni Broj pretvara u oktalni
Vraća operator "Bitwise And" dvaju brojeva
Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova
Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova
Vraća bitovni operator Exclusive Or dvaju brojeva
Pretvara realne i imaginarne koeficijente u komPleksan broj
Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi
Decimalni broj pretvara u binarni
Decimalni broj pretvara u heksaDecimalni
Decimalni broj pretvara u oktalni
Provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake
Vraća funkciju pogreške
Vraća funkciju pogreške
Vraća komplementarnu funkciju pogreške
Prikazuje komPlementarnu funkciju ERF integriranu od x do beskonačno
Provjerava je li broj veći od vrijednosti Praga
Heksadecimalni broj pretvara u binarni
Heksadecimalni broj pretvara u decimalni
Heksadecimalni broj pretvara u oktalni
Vraća apsolutnu Vrijednost (modul) kompleksnog broja
Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja
Vraća theta argumenta, kut izražen u radijanima
Vraća kompleksno konjugiranu Vrijednost kompleksnog broja
Vraća kosinus kompleksnog broja
Vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja
Vraća kotangens kompleksnog broja
Vraća kosekantu kompleksnog broja
Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja
Vraća kVocijent dVa kompleksna broja
Vraća eksponent kompleksnog broja
Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja
Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja
Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja
Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju
Vraća umnožak kompleksnih brojeVa
Vraća realni koeficijent kompleksnog broja
Vraća sekantu kompleksnog broja
Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja
Vraća sinus kompleksnog broja
Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja
Vraća drugi korijen kompleksnog broja
Vraća razliku između dVa kompleksna broja
Vraća zbroj kompleksnih brojeVa
Vraća kotangens kompleksnog broja
Pretvara oktalni broj u binarni
Pretvara oktalni broj u decimalni
Pretvara oktalni broj u heksadecimalni