Prijevod funkcije Excel CUMIPMT na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
CUMIPMT CUMIPMT

Vraća kumulatiVnu kamatu plaćenu između dVa razdoblja.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/cumipmt-opis-funkcije-61067bb0-9016-427d-b95b-1a752af0e606

Ostale funkcije
Vraća naraslu kamatu za Vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje u određenom razdoblju
Vraća naraslu kamatu za Vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću
Vraća amortizaciju za sVako obračunsko razdoblje pomoću koeficijenta amortizacije
Vraća amortizaciju za sVako obračunsko razdoblje
Vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma plaćanja
Vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum plaćanja
Vraća broj dana od datuma plaćanja do sljedećeg kuponskog datuma
Vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma plaćanja
Vraća broj kupona platiVih između datuma plaćanja i datuma dospijeća
Vraća prethodni kuponski datum prije datuma plaćanja
Vraća kumulatiVnu glaVnicu na zajam, plaćenu između dVa razdoblja
Vraća amortizaciju sredstaVa za naVedeno razdoblje pomoću degresiVne metode amortizacije
Vraća amortizaciju sredstVa za naVedeno razdoblje pomoću dVostruke stope za degresiVnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju naVedete
Vraća eskontnu stopu za Vrijednosnicu
Pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka u cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja
Pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja u cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka
Vraća godišnje trajanje Vrijednosnice s periodičkim isplatama kamata
Vraća efektiVnu godišnju kamatnu stopu
Vraća buduću Vrijednost ulaganja
Vraća buduću Vrijednost početne glaVnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa
Vraća kamatnu stopu za otplaćenu Vrijednosnicu
Vraća isplatu kamata ulaganja za određeno razdoblje
Vraća internu stopu profitabilnosti za niz noVčanih tokoVa
Izračunava kamatu plaćenu tIjekom određenog razdoblja ulaganja
Vraća MacauleyjeVo izmijenjeno trajanje za Vrijednosnicu s pretpostaVljenom nominalnom Vrijednošću od 100 USD
Vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitiVni i negatiVni noVčani tokoVi financiraju prema različitim stopama
Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu
Vraća broj razdoblja za ulaganje
Vraća sadašnju neto Vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih noVčanih tokoVa i eskontne stope
Vraća cijenu po 100 USD nominalne Vrijednosti Vrijednosnice s prVim neparnim razdobljem
Vraća dobit Vrijednosnice s neparnim prVim razdobljem
Vraća cijenu po 100 USD nominalne Vrijednosti Vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem
Vraća dobit Vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem
Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost
Vraća periodičku isplatu za anuitet
Vraća isplatu na glaVnicu ulaganja za dano razdoblje
Vraća cijenu za Vrijednosnicu nominalne Vrijednosti 100 USD koja daje periodičku kamatu
Vraća cijenu za eskontiranu Vrijednosnicu nominalne Vrijednosti 100 USD
Vraća cijenu za Vrijednosnicu nominalne Vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću
Vraća sadašnju Vrijednost ulaganja
Vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta
Vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu Vrijednosnicu
Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja
Vraća linearnu amortizaciju sredstVa za jedno razdoblje
Vraća amortizaciju imoVine za naVedeno razdoblje izračunatu metodom zbroja znamenki godine
Vraća dobit jednaku obVeznici za blagajnički zapis
Vraća cijenu po 100 USD nominalne Vrijednosti za blagajnički zapis
Vraća dobit za blagajnički zapis
Vraća amortizaciju sredstaVa za naVedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresiVne amortizacije
Vraća internu stopu poVrata za raspored noVčanih tokoVa koji nije nužno periodičan
Vraća sadašnju neto Vrijednost za planirane gotoVinske tokoVe koji ne moraju biti periodički
Vraća dobit na Vrijednosnicu koja daje periodičku kamatu
Vraća godišnju dobit za eskontiranu Vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis
Vraća godišnju dobit Vrijednosnice za koju se kamata isplaćuje po dospijeću