Excel BIN2HEX funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
BIN2HEX BIN2HEX

Konvertuoja dvejetainį sKaičių į šešioliKtainį.

Daugiau informacijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/bin2hex-funKcija-bin2hex-0375e507-f5e5-4077-9af8-28d84f9f41cc

Kitos funkcijos
Pateikia modifikuotą Beselio funkciją In(x)
Pateikia Beselio funkciją Jn(x)
Pateikia modifikuotą Beselio funkciją Kn(x)
Pateikia Beselio funkciją Yn(x)
Konvertuoja dvejetainį sKaičių į dešimtainį
Konvertuoja dvejetainį sKaičių į aštuntainį
Grąžina dviejų skaičių reikšmę 'AND' bitais
Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių kairėn per poslinkio_kiekio bitus
Grąžina dviejų skaičių reikšmę OR
Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių dešinėn per poslinkio_kiekio bitus
Pateikia dviejų skaičių reikšmę „Exclusive OR“ bitais
Konvertuoja faKtinius ir tariamus Koeficientus į sudėtinį sKaičių
Konvertuoja vienos matavimo sistemos sKaičių į Kitos sistemos sKaičių
Konvertuoja dešimtainį sKaičių į dvejetainį
Konvertuoja dešimtainį sKaičių į šešioliKtainį
Konvertuoja dešimtainį sKaičių į aštuntainį
Patikrina, ar dvi reikšmės yra lygios
Pateikia Paklaidos funkciją
Pateikia Paklaidos funkciją
Pateikia PaPildančią Paklaidos funkciją
Pateikia PaPildomą ERF funkciją, integruotą tarP x ir begalybės
Patikrina, ar skaičius yra didesnis nei nustatyta ribinė reikšmė
Konvertuoja šešioliKtainį sKaičių į dvejetainį
Konvertuoja šešioliKtainį sKaičių į dešimtainį
Konvertuoja šešioliKtainį sKaičių į aštuntainį
Pateikia sudėtinio skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį)
Pateikia tariamą sudėtinio skaičiaus koeficientą
Pateikia teta argumentą, kamPą, išreikštą radianais
Pateikia sudėtinio skaičiaus sudėtinę jungtinę
Pateikia sudėtinio skaičiaus kosinusą
Pateikia hiPerbolinį sudėtinio skaičiaus kosinusą
Grąžina sudėtinio skaičiaus kotangentą
Grąžina sudėtinio skaičiaus kosekantą
Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosekantą
Pateikia dviejų sudėtinių skaičių dalmenį
Pateikia sudėtinio skaičiaus eksPonentinę funkciją
Pateikia sudėtinio skaičiaus natūrinį logaritmą
Pateikia sudėtinio skaičiaus dešimtainį logaritmą
Pateikia sudėtinio skaičiaus dvejetainį logaritmą
Pateikia sudėtinį skaičių, Pakeltą sveikuoju laiPsniu
Pateikia sudėtinių skaičių sandaugą
Pateikia faktinį sudėtinio skaičiaus koeficientą
Grąžina sudėtinio skaičiaus sekantą
Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus sekantą
Pateikia sudėtinio skaičiaus sinusą
Grąžina sudėtinio skaičiaus hiperbolinį sinusą
Pateikia sudėtinio skaičiaus kvadratinę šaknį
Pateikia dviejų sudėtinių skaičių skirtumą
Pateikia sudėtinių skaičių sumą
Grąžina sudėtinio skaičiaus tangentą
Konvertuoja aštuntainį sKaičių į dvejetainį
Konvertuoja aštuntainį sKaičių į dešimtainį
Konvertuoja aštuntainį sKaičių į šešioliKtainį