Excel COLUMNS funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
COLUMNS COLUMNS

Pateikia nuorodos stulPelių skaičių.

Daugiau informacijos: suPPort.microsoft.com/lt-lt/office/columns-funkcija-columns-4e8e7b4e-e603-43e8-b177-956088fa48ca

Kitos funkcijos
Pateikia vieno darbalaPio langelio nuorodą kaiP tekstą
Pateikia nuorodos sričių skaičių
Iš reIkšmIų sąrašo Išrenka reIkšmę
Pateikia nuorodos stulPelio numerį
Filtruoja duomenų intervalą pagal jūsų apibrėžitinus kriterijus
Duotoje nuorodoje pateikia formulę kaip tekstą
Pateikia duomenis, saugomus „PivotTable“ ataskaitoje
Peržiūri viršutinę masyvo eilutę ir Pateikia nurodyto langelio reikšmę
Sukuria nuorodą ar Saitą, kuriS atidaro dokumentą, Saugomą tinklo Serveryje, intranete ar internete
Naudoja iNdeksą reikšmei iš Nuorodos arba masyvo pasiriNkti
Pateikia nuorodą, kurią nurodo teksto reikšmė
Peržiūri vektoriaus arba masyvo reikšmes
Peržiūri nuorodos arba masyvo reikšmes
Pateikia nurodytos nuorodos Poslinkį
Pateikia nuorodos eilutės numerį
Pateikia nuorodos eilučių skaičių
Gauna duomenis realiuoju laiku iš proGramos, kuri palaiko COM automatizaciją
Rūšiuoja intervalo ar masyvo turinį
Rūšiuoja intervalo ar masyvo turinį pagal reikšmes atitinkamame intervale arba masyve
Pateikia masyvo transPonavimą
Pateikia sąrašo arba intervalo unikalių reikšmių sąrašą
Peržiūri Pirmąjį masyvo stulPelį ir Pereina Per eilutę, kad Pateiktų langelio reikšmę
Ieško intervalo ar masyvo ir grąžina elementą, atitinkantį pirmą aptiktą atitikimą Jei nėra atitikmens, XLOOKUP gali pateikti artimiausią (apytikslį) atitikimą
Grąžina santykinį elemento padėtį masyvo arba langelių diapazonui