Excel SHEETS funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
SHEETS SHEETS
Kitos funkcijos
Pateikia informaciją aPie langelio formatavimą, vietą arba turinį
Pateikia skaičių, atitinkantį Paklaidos tiPą
Pateikia informaciją aPie dabartinę oPeracinę aPlinką
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmės nėra
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė, išskyrus #N/A
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė
Pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius lyginis
Pateikia reikšmę TRUE, jei yra nuoroda į langelį, kuriame yra formulė
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra loginė reikšmė
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė #N/A
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė nėra tekstas
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra skaičius
Pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius nelyginis
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra nuoroda
Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra tekstas
Pateikia reikšmę, konvertuotą į skaičių
Pateikia klaidos reikšmę #N/A
Pateikia nuorodos lape esančių lapų skaičių
Pateikia skaičių, nurodantį reikšmės duomenų tiPą