Excel EXP işlevinin Türkçeye çevirisi

Türk İngilizce
EXP EXP
Diğer fonksiyonlar
Bir sayının arkkosinüsünü verir
Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
Bir sayının ark kotanjantını verir
Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
Listede veya veritabanında bir alt toplam verir
Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
Bir sayının arksinüsünü verir
Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
Bir sayının arktanjantını verir
X ve y koordinatlarının arktanjantını verir
Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
Bölmenin tamsayı kısmını verir
Bağımsız değişkenlerini çarpar
Sayının faktörünü verir
Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
Sayının çift çarpınımını verir
Sayı kümesinin çok terimlisini verir
Bir sayının kosinüsünü verir
Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
Bir açının kotanjantını verir
Bir açının kosekantını verir
Bir açının hiperbolik kosekantını verir
İki dizinin matris çarpımını verir
Radyanları dereceye dönüştürür
Dizinin matris determinantını verir
Dizinin matris tersini verir
Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
Bir sayının işaretini verir
En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir
Bir formülde ara hesaplamaları, değerleri veya adları tanımlamayı sağlamak için Hesaplama sonuçlarına adlar atar
Pozitif bir karekök verir
(* Pi sayısının) kare kökünü verir
Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
Verilen öğelerin sayısı için kombinasyon sayısını (yinelemelerle birlikte) verir
Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
Sayının doğal logaritmasını verir
Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
Bölmeden kalanı verir
Bir sayının mutlak değerini verir
Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
En büyük ortak böleni verir
En küçük ortak katı verir
Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
Pi değerini verir
Dereceyi radyana çevirir
0 ile 1 arasında rastgele bir sayı dizisi döndürür Ancak, doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri ve sayıların veya ondalık değerlerin tamamının döndürülmesini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz
Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
Bir açının sekantını verir
Bir açının hiperbolik sekantını verir
Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir
Verilen açının sinüsünü verir
Sayının hiperbolik sinüsünü verir
Dizideki sıralı sayıların listesini oluşturur; örneğin, 1, 2, 3, 4
Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
Bir sayının tanjantını verir
Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
Bağımsız değişkenlerini toplar
İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
Listede veya veritabanında bir toplam verir
İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar