Μετάφραση της συνάρτησης Excel INDIRECT στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
INDIRECT INDIRECT

Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/indirect-συνάρτηση-indirect-474b3a3a-8a26-4f44-b491-92b6306fa261

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα μεμονωμένο κελί του φύλλου εργασίας
Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά
Επιλέγει μια τιμή από μια λίστα τιμών
Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς
Επιστρέφει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά
Φιλτράρει μια περιοχή δεδομένων με βάση τα κριτήρια που καθορίζετε
Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά, ως κείμενο
Επιστρέφει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα
Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και επιστρέφει την τιμή του καθορισμένου κελιού
Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet
Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα
Αναζητά τιμές σε ένα άνυσμα ή έναν πίνακα
Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα
Επιστρέφει μια απόκλιση αναφοράς από μια δεδομένη αναφορά
Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς
Επιστρέφει τον αριθμό των γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά
Ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM
Ταξινομήστε τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα
Ταξινομήστε τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα με βάση τις τιμές μιας αντίστοιχης περιοχής ή πίνακα
Επιστρέφει την αντιμετάθεση ενός πίνακα
Επιστρέφει μια λίστα μοναδικών τιμών σε μια λίστα ή περιοχή
Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να επιστρέψει την τιμή ενός κελιού
Αναζητά μια περιοχή ή έναν πίνακα και επιστρέφει ένα στοιχείο που αντιστοιχεί στο πρώτο ταίριασμα που εντοπίζει Εάν ένας αγώνας δεν υπάρχει, τότε το XLOOKUP μπορεί να επιστρέψει τον πλησιέστερο (κατά προσέγγιση) αγώνα
Επιστρέφει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα ή μια περιοχή κελιών