การแปลฟังก์ชัน Excel INDIRECT เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
INDIRECT INDIRECT

ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/indirect-ฟังก์ชัน-indirect-474b3a3a-8a26-4f44-b491-92b6306fa261

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในเวิร์กชีต
ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง
เลือกค่าจากรายการค่า
ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง
ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง
กรองช่วงของข้อมูลโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด
ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ
ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable
ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ
สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต
ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์
ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์
ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์
ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ
ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง
ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง
ฟังก์ชัน RTD จะเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation
เรียงลำดับเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์
เรียงลำดับเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์โดยยึดตามค่าในช่วงหรืออาร์เรย์ที่สอดคล้องกัน
ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์
ส่งกลับรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการหรือช่วง
ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์
ค้นหาช่วงหรืออาร์เรย์และส่งกลับรายการที่สอดคล้องกับรายการแรกที่ตรงกับการค้นหา ถ้าไม่มีการจับคู่แล้ว XLOOKUP จะส่งกลับค่าที่ใกล้เคียงที่สุด (โดยประมาณ)
ส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์