Exceli ISLOGICAL funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
ISLOGICAL ISLOGICAL

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on loogikaväärtusega.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/is-funktsioonid-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665

Muud funktsioonid
Annab vastuseks teabe lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta
Annab vastuseks veatüübile vastava numbri
Annab vastuseks teabe praeguse töökeskkonna kohta
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui lahter on tühi
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega, va #N/A
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on mis tahes veaväärtusega
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paarisarvuga
Annab vastuseks väärtuse TRUE (TÕENE), kui tegu on viitega lahtrile, mis sisaldab valemit
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega #N/A
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus pole tekst
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on arv
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paaritu arvuga
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on viide
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on tekst
Annab vastuseks arvuks teisendatud väärtuse
Annab vastuseks veaväärtuse #N/A
Annab vastuseks viidatud lehe lehenumbri
Annab vastuseks viites olevate lehtede arvu
Annab vastuseks väärtuse andmetüüpi näitava arvu