Exceli N funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
N N

Annab vastuseks arvuks teisendatud väärtuse.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/n-a624cad1-3635-4208-b54a-29733d1278c9

Muud funktsioonid
Annab vastuseks teabe lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta
Annab vastuseks veatüübile vastava numbri
Annab vastuseks teabe praeguse töökeskkonna kohta
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui lahter on tühi
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega, va #N/A
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on mis tahes veaväärtusega
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paarisarvuga
Annab vastuseks väärtuse TRUE (TÕENE), kui tegu on viitega lahtrile, mis sisaldab valemit
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on loogikaväärtusega
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega #N/A
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus pole tekst
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on arv
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paaritu arvuga
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on viide
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on tekst
Annab vastuseks veaväärtuse #N/A
Annab vastuseks viidatud lehe lehenumbri
Annab vastuseks viites olevate lehtede arvu
Annab vastuseks väärtuse andmetüüpi näitava arvu