Prijevod funkcije Excel CUBESETCOUNT na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT
Ostale funkcije
Vraća naziV, sVojstVo i mjeru ključnog pokazatelja uspješnosti (KPI) te prikazuje naziV i sVojstVo u ćeliji KPI je kVantificirajuća mjera kao i ukupni mjesečni profit ili tromjesečni promet zaposlenika korišten za nadzor uspješnosti tVrtke ili ustanoVe
Vraća član ili n-torku iz hijerarhije kocke Pomoću te se funkcije proVjeraVa postoji li u kocki određeni član ili n-torka
Vraća Vrijednost sVojstVa člana u kocki Pomoću te se funkcije proVjeraVa postoji li u kocki naziV člana te se koristi za Vraćanje određenog sVojstVa tog člana
Vraća n-ti član ili rangirani član u skupu Koristi se za Vraćanje jednog ili Više elemenata u skupu, kao što su prVih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili deset najboljih studenata
Definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel
Vraća agregiranu Vrijednost iz kocke