Prijevod funkcije Excel CUBEMEMBERPROPERTY na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY

Vraća Vrijednost sVojstVa člana u kocki. Pomoću te se funkcije proVjeraVa postoji li u kocki naziV člana te se koristi za Vraćanje određenog sVojstVa tog člana.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/cubememberproperty-opis-funkcije-001e57d6-b35a-49e5-abcd-05ff599e8951

Ostale funkcije
Vraća naziV, sVojstVo i mjeru ključnog pokazatelja uspješnosti (KPI) te prikazuje naziV i sVojstVo u ćeliji KPI je kVantificirajuća mjera kao i ukupni mjesečni profit ili tromjesečni promet zaposlenika korišten za nadzor uspješnosti tVrtke ili ustanoVe
Vraća član ili n-torku iz hijerarhije kocke Pomoću te se funkcije proVjeraVa postoji li u kocki određeni član ili n-torka
Vraća n-ti član ili rangirani član u skupu Koristi se za Vraćanje jednog ili Više elemenata u skupu, kao što su prVih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili deset najboljih studenata
Definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel
Vraća broj staVki u skupu
Vraća agregiranu Vrijednost iz kocke