Prijevod funkcije Excel EDATE na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
EDATE EDATE

Vraća serijski broj datuma koji predstaVlja naVedeni broj mjeseci prije ili nakon početnog datuma.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/edate-opis-funkcije-3c920eb2-6e66-44e7-a1f5-753ae47ee4f5

Ostale funkcije
Vraća serijski broj zadanog datuma
Izračunava broj dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma Ova je funkcija korisna u formulama u kojima je potrebno izračunati dob
Pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj
SerijSki broj pretvara u dan u mjeSecu
Vraća broj dana između dvaju datuma
Izračunava broj dana Između dva datuma na temelju godIne od 360 dana
Vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon naVedenog broja mjeseci
Pretvara serijski broj u sat
Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum
Pretvara serijski broj u minutu
Pretvara serijski broj u mjesec
Vraća broj sVih radnih dana između dVa datuma
Vraća broj sVih radnih dana između dVa datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani Vikenda i koliko ih ima
Vraća serijski broj trenutnog datuma i Vremena
Pretvara serijski broj u sekundu
Vraća serijski broj zadanog Vremena
Pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj
Vraća serijski broj tekućeg datuma
SerijSki broj pretvara u dan u tjednu
Pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini
Vraća serijski broj datuma prije ili nakon naVedenog broja radnih dana
Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda
Pretvara serijski broj u godinu
Prikazuje dio godine koji Predstavlja broj cijelih dana između argumenata Početni_datum i završni_datum