Excel SEARCH, SEARCHBs funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
Funkcijos SEARCH, SEARCHB SEARCH, SEARCHBs

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių).

Daugiau informacijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/search-searchb-funkcijos-search-searchb-9ab04538-0e55-4719-a72e-b6f54513b495

Kitos funkcijos
Pateikia teksto reikšmių masyvą iš bet kurio nurodyto intervalo
Keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų Kalbos raides arba KataKana į pusės pločio (vieno baito) simbolius
Konvertuoja sKaičius į teKstą, naudodama ß (baht) formatą
Pateikia simbolį, išreikštą kodo numeriu
Pašalina iš teksto visus nesPausdintinus simbolius
Pateikia teksto eilutės Pirmojo simbolio skaitinį kodą
Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių, tačiau nepateikia skyriklio arba IgnoreEmpty argumentų
Sujungia keliS tekSto elementuS į vieną tekSto elementą
Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) anglų Kalbos raides arba KataKana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius
Konvertuoja sKaičius į teKstą, naudodama $ (dolerio) valiutos formatą
Patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos
Formatuoja skaičių kaip tekstą su Fiksuotu skaičiumi dešimtųjų
Vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)
Pateikia simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte
Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių
Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos
Pakeičia teksto simbolius kitais
Pateikia simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte
Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) į viso pločio (dviejų baitų) simbolius
Konvertuoja teKstą į teKstą mažosiomis raidėmis
Konvertuoja teKstą į sKaičius nuo loKalės nepriKlausomu būdu
Išgauna fonetInIus sImbolIus (furIgana) Iš teksto eIlutės
Visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide
Kartoja teKstą nurodytą Kartų sKaičių
TeksTo eiluTėje seną TeksTą keičia nauju
Konvertuoja argumentus į teKstą
Formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą
Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių ir įtraukia skyriklį, kurį nurodote tarp kiekvienos jungiamos teksto reikšmės Jei skyriklis yra tuščia teksto eilutė, ši funkcija efektyviai sujungs diapazonus
Iš teksto pašalIna tarpus
Pateikia „Unicode“ simbolį, kurį nurodo duota skaitinė reikšmė
Pateikia skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąjį teksto simbolį
Konvertuoja teKstą į teKstą didžiosiomis raidėmis
Konvertuoja teKsto argumentą į sKaičių
Pateikia tekstą iš bet kurios nurodytos reikšmės