Tekstas funkcijos

Anglų Lietuvis Apibūdinimas
ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT

Pateikia teksto reikšmių masyvą iš bet kurio nurodyto intervalo

ASC ASC

Keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų Kalbos raides arba KataKana į pusės pločio (vieno baito) simbolius

BAHTTEXT BAHTTEXT

Konvertuoja sKaičius į teKstą, naudodama ß (baht) formatą

CHAR CHAR

Pateikia simbolį, išreikštą kodo numeriu

CLEAN CLEAN

Pašalina iš teksto visus nesPausdintinus simbolius

CODE CODE

Pateikia teksto eilutės Pirmojo simbolio skaitinį kodą

CONCAT CONCAT

Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių, tačiau nepateikia skyriklio arba IgnoreEmpty argumentų

CONCATENATE CONCATENATE

Sujungia keliS tekSto elementuS į vieną tekSto elementą

DBCS DBCS

Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) anglų Kalbos raides arba KataKana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

DOLLAR DOLLAR

Konvertuoja sKaičius į teKstą, naudodama $ (dolerio) valiutos formatą

EXACT EXACT

Patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos

FIXED FIXED

Formatuoja skaičių kaip tekstą su Fiksuotu skaičiumi dešimtųjų

FIND, FINDBs Funkcijos FIND, FINDB

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

LEFT, LEFTBs Funkcijos LEFT, LEFTB

Pateikia simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte

LEN, LENBs Funkcijos LEN, LENB

Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių

MID, MIDBs Funkcijos MID, MIDB

Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos

REPLACE, REPLACEBs Funkcijos REPLACE, REPLACEB

Pakeičia teksto simbolius kitais

RIGHT, RIGHTBs Funkcijos RIGHT, RIGHTB

Pateikia simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte

SEARCH, SEARCHBs Funkcijos SEARCH, SEARCHB

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

JIS JIS

Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

LOWER LOWER

Konvertuoja teKstą į teKstą mažosiomis raidėmis

NUMBERVALUE NUMBERVALUE

Konvertuoja teKstą į sKaičius nuo loKalės nepriKlausomu būdu

PHONETIC PHONETIC

Išgauna fonetInIus sImbolIus (furIgana) Iš teksto eIlutės

PROPER PROPER

Visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide

REPT REPT

Kartoja teKstą nurodytą Kartų sKaičių

SUBSTITUTE SUBSTITUTE

TeksTo eiluTėje seną TeksTą keičia nauju

T T

Konvertuoja argumentus į teKstą

TEXT TEXT

Formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą

TEXTJOIN TEXTJOIN

Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių ir įtraukia skyriklį, kurį nurodote tarp kiekvienos jungiamos teksto reikšmės Jei skyriklis yra tuščia teksto eilutė, ši funkcija efektyviai sujungs diapazonus

TRIM TRIM

Iš teksto pašalIna tarpus

UNICHAR UNICHAR

Pateikia „Unicode“ simbolį, kurį nurodo duota skaitinė reikšmė

UNICODE UNICODE

Pateikia skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąjį teksto simbolį

UPPER UPPER

Konvertuoja teKstą į teKstą didžiosiomis raidėmis

VALUE VALUE

Konvertuoja teKsto argumentą į sKaičių

VALUETOTEXT VALUETOTEXT

Pateikia tekstą iš bet kurios nurodytos reikšmės