Preklad funkcie Excel HOUR do slovenčiny

Slovák Angličtina
HOUR HOUR

Skonvertuje poradové číslo na hodiny.

Viac informácií: support.microsoft.com/sk-sk/office/funkcia-hour-a3afa879-86cb-4339-b1b5-2dd2d7310ac7

Ostatné funkcie
Vráti poradové číslo určitého dátumu
Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami Táto funkcia je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku
Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo
Konvertuje poradové číslo na deň v mesiaci
Vráti počet dní medzi dvomi dátumami
Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami
Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume
Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred zadaným počtom mesiacov alebo po ňom
Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO
Konvertuje poradové číslo na minúty
Konvertuje poradové číslo na mesiac
Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami
Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni
Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času
Konvertuje poradové číslo na sekundy
Vráti poradové číslo určitého času
Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo
Vráti poradové číslo dnešného dátumu
Konvertuje poradové číslo na deň v týždni
Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku
Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom
Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni
Konvertuje poradové číslo na rok
Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom