Превод на функцията Excel HOUR на български

Български Английски
HOUR HOUR

Преобразува пореден номер в час.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/hour-функция-a3afa879-86cb-4339-b1b5-2dd2d7310ac7

Други функции
Връща поредния номер на зададената дата
Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст
Преобразува дата от текстов вид в пореден номер
Преобразува пореден номер в ден от месеца
Връща броя на дните между две дати
Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни
Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата
Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци
Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата
Преобразува пореден номер в минута
Преобразува пореден номер в месец
Връща броя на целите работни дни между две дати
Връща броя на пълните работни дни между две дати като използва параметри за посочване на това кои и колко на брой са почивните дни
Връща поредния номер на текущата дата и час
Преобразува пореден номер в секунда
Връща поредния номер на зададен час
Преобразува час от текстов вид в пореден номер
Връща поредния номер на днешната дата
Преобразува пореден номер в ден от седмицата
Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината
Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни
Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни
Преобразува пореден номер в година
Връща частта от годината, която представлява периодът между зададени начална и крайна дата