Превод на функцията Excel ISOWEEKNUM на български

Български Английски
ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM

Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/isoweeknum-функция-1c2d0afe-d25b-4ab1-8894-8d0520e90e0e

Други функции
Връща поредния номер на зададената дата
Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст
Преобразува дата от текстов вид в пореден номер
Преобразува пореден номер в ден от месеца
Връща броя на дните между две дати
Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни
Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата
Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци
Преобразува пореден номер в час
Преобразува пореден номер в минута
Преобразува пореден номер в месец
Връща броя на целите работни дни между две дати
Връща броя на пълните работни дни между две дати като използва параметри за посочване на това кои и колко на брой са почивните дни
Връща поредния номер на текущата дата и час
Преобразува пореден номер в секунда
Връща поредния номер на зададен час
Преобразува час от текстов вид в пореден номер
Връща поредния номер на днешната дата
Преобразува пореден номер в ден от седмицата
Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината
Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни
Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни
Преобразува пореден номер в година
Връща частта от годината, която представлява периодът между зададени начална и крайна дата