การแปลฟังก์ชัน Excel POWER เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
POWER POWER

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/power-ฟังก์ชัน-power-d3f2908b-56f4-4c3f-895a-07fb519c362a

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน
ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน
ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน
ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล
แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก
ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน
ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน
ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน
แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ
ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ
ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ
ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น
ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ
ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของจำนวนรายการที่ระบุ
ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน
ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน
ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม
ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม
แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ
แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา
ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด
ส่งกลับค่า
ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน
ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน
ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ
ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น
ส่งกลับตัวหารร่วมมาก
ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ
ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย
กำหนดชื่อให้กับผลลัพธ์การคำนวณเพื่ออนุญาตการจัดเก็บการคำนวณระดับกลางค่าหรือการกำหนดชื่อภายในสูตร
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน
ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ
ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน
ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์
ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์
ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์
ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร
ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ
ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข
ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ
ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด
ส่งกลับค่า pi
คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ
ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร
แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน
ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1
ส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขสุ่มระหว่าง0และ1 อย่างไรก็ตามคุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการเติมค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดและไม่ว่าจะส่งกลับค่าตัวเลขหรือค่าทศนิยมทั้งหมดหรือไม่
ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ
แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ
ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ
ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์
ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์
ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม
สร้างรายการของตัวเลขตามลำดับในอาร์เรย์เช่น 1, 2, 3, 4
ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร
ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน
ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน
ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก
ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)
ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล
รวมอาร์กิวเมนต์
รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด
รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน
ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง
ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน
ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม