Превод на функцията Excel ISERROR на български

Български Английски
ISERROR ISERROR

Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/функции-is-0f2d7971-6019-40a0-a171-f2d869135665

Други функции
Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка
Връща число, съответстващо на тип грешка
Връща информация за текущата работна среда
Връща TRUE, ако стойността е празна
Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A
Връща TRUE, ако числото е четно
Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула
Връща TRUE, ако стойността е логическа
Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A
Връща TRUE, ако стойността не е текст
Връща TRUE, ако стойността е число
Връща TRUE, ако числото е нечетно
Връща TRUE, ако стойността е препратка
Връща TRUE, ако стойността е текст
Връща стойност, преобразувана в число
Връща стойността за грешка #N/A
Връща номера на листа в препратката
Връща броя на листовете в препратка
Връща число, показващо типа данни на стойност