Превод на функцията Excel SHEET на български

Български Английски
SHEET SHEET

Връща номера на листа в препратката.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/sheet-функция-44718b6f-8b87-47a1-a9d6-b701c06cff24

Други функции
Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка
Връща число, съответстващо на тип грешка
Връща информация за текущата работна среда
Връща TRUE, ако стойността е празна
Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A
Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка
Връща TRUE, ако числото е четно
Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула
Връща TRUE, ако стойността е логическа
Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A
Връща TRUE, ако стойността не е текст
Връща TRUE, ако стойността е число
Връща TRUE, ако числото е нечетно
Връща TRUE, ако стойността е препратка
Връща TRUE, ако стойността е текст
Връща стойност, преобразувана в число
Връща стойността за грешка #N/A
Връща броя на листовете в препратка
Връща число, показващо типа данни на стойност