Превод на функцията Excel INFO на български

Български Английски
INFO INFO

Връща информация за текущата работна среда.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/info-функция-725f259a-0e4b-49b3-8b52-58815c69acae

Други функции
Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка
Връща число, съответстващо на тип грешка
Връща TRUE, ако стойността е празна
Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A
Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка
Връща TRUE, ако числото е четно
Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула
Връща TRUE, ако стойността е логическа
Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A
Връща TRUE, ако стойността не е текст
Връща TRUE, ако стойността е число
Връща TRUE, ако числото е нечетно
Връща TRUE, ако стойността е препратка
Връща TRUE, ако стойността е текст
Връща стойност, преобразувана в число
Връща стойността за грешка #N/A
Връща номера на листа в препратката
Връща броя на листовете в препратка
Връща число, показващо типа данни на стойност