Превод на функцията Excel LOWER на български

Български Английски
LOWER LOWER

Преобразува текст в малки букви.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/lower-функция-3f21df02-a80c-44b2-afaf-81358f9fdeb4

Други функции
Връща масив от текстови стойности от всеки зададен диапазон
Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)
Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (baht)
Връща знака, зададен с кода му
Премахва всички непечатаеми знаци от текст
Връща числовия код на първия знак в текстов низ
Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните"
Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент
Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)
Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)
Проверява дали две текстови стойности са идентични
Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)
Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци
Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)
Връща най-левите знаци от текстова стойност
Връща броя на знаците в текстов низ
Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция
Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин
Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ
Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст
Замества знаци в текст
Повтаря текст зададен брой пъти
Връща най-десните знаци от текстова стойност
Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)
Замества стар текст с нов текст в текстов низ
Преобразува аргументите си в текст
Форматира число и го преобразува в текст
Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните
Премахва интервали от текст
Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност
Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста
Преобразува текст в главни букви
Преобразува текстов аргумент в число
Връща текст от която и да е зададена стойност