Превод на функцията Excel TEXTJOIN на български

Български Английски
TEXTJOIN TEXTJOIN

Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира. Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/textjoin-функция-357b449a-ec91-49d0-80c3-0e8fc845691c

Други функции
Връща масив от текстови стойности от всеки зададен диапазон
Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)
Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (baht)
Връща знака, зададен с кода му
Премахва всички непечатаеми знаци от текст
Връща числовия код на първия знак в текстов низ
Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните"
Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент
Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)
Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)
Проверява дали две текстови стойности са идентични
Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)
Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци
Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)
Връща най-левите знаци от текстова стойност
Връща броя на знаците в текстов низ
Преобразува текст в малки букви
Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция
Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин
Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ
Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст
Замества знаци в текст
Повтаря текст зададен брой пъти
Връща най-десните знаци от текстова стойност
Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)
Замества стар текст с нов текст в текстов низ
Преобразува аргументите си в текст
Форматира число и го преобразува в текст
Премахва интервали от текст
Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност
Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста
Преобразува текст в главни букви
Преобразува текстов аргумент в число
Връща текст от която и да е зададена стойност