Prijevod funkcije Excel TEXTJOIN na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
TEXTJOIN TEXTJOIN

Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik. Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/textjoin-opis-funkcije-357b449a-ec91-49d0-80c3-0e8fc845691c

Ostale funkcije
Vraća polje tekstnih vrijednosti iz bilo kojeg navedenog raspona
Mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnoM nizu u znakove pola širine (jednobitne)
Pretvara broj u tekst, koristeći oblik valute ß (baht)
Vraća znak naVeden kodnim brojem
Uklanja sve znakove koji se ne mogU ispisati
Vraća brojčani kod za prVi znak u tekstnom nizu
Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty
Spaja nekoliko tekStnih Stavki u jednu tekStnu Stavku
Mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnoM nizu u znakove pune širine (dvobitne)
Pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute
Provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake
Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova)
Oblikuje brOj kaO tekst s fiksnim brOjem decimala
Mijenja znakove polovice širine (jednobitne) u nizu u znakove pune širine (dvobitne)
Vraća krajnje lijeVe znakoVe tekstne Vrijednosti
Vraća broj znakoVa tekstnog niza
Slova tekSta pretvara u mala Slova
Vraća određeni broj znakoVa iz tekstnog niza počeVši od položaja koji odredite
Pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim Postavkama
Izdvaja fonetske (furIgana) znakove Iz tekstnog nIza
Pretvara Prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo
Zamjenjuje Znakove u tekstu
Ponavlja tekst zadani broj Puta
Vraća krajnje desne znakoVe tekstne Vrijednosti
Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova)
Zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom niZu
Pretvara svoje argumente u tekst
Oblikuje brOj i pretvara ga u tekst
Uklanja razmake iz teksta
Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost
Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta
Slova tekSta pretvara u velika Slova
Pretvara tekstni argument u broj
Vraća tekst iz bilo koje određene vrijednosti