Tekst funkcije

Engleski Hrvatski Opis
ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT

Vraća polje tekstnih vrijednosti iz bilo kojeg navedenog raspona

ASC ASC

Mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnoM nizu u znakove pola širine (jednobitne)

BAHTTEXT BAHTTEXT

Pretvara broj u tekst, koristeći oblik valute ß (baht)

CHAR CHAR

Vraća znak naVeden kodnim brojem

CLEAN CLEAN

Uklanja sve znakove koji se ne mogU ispisati

CODE CODE

Vraća brojčani kod za prVi znak u tekstnom nizu

CONCAT Concat

Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE

Spaja nekoliko tekStnih Stavki u jednu tekStnu Stavku

DBCS DBCS

Mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnoM nizu u znakove pune širine (dvobitne)

DOLLAR DOLLAR

Pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute

EXACT EXACT

Provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake

FIND, FINDBs FIND, FINDB

Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova)

FIXED FIXED

Oblikuje brOj kaO tekst s fiksnim brOjem decimala

JIS JIS

Mijenja znakove polovice širine (jednobitne) u nizu u znakove pune širine (dvobitne)

LEFT, LEFTBs LEFT i LEFTB

Vraća krajnje lijeVe znakoVe tekstne Vrijednosti

LEN, LENBs LEN i LENB

Vraća broj znakoVa tekstnog niza

LOWER LOWER

Slova tekSta pretvara u mala Slova

MID, MIDBs MID i MIDB

Vraća određeni broj znakoVa iz tekstnog niza počeVši od položaja koji odredite

NUMBERVALUE NUMBERVALUE

Pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim Postavkama

PHONETIC PHONETIC

Izdvaja fonetske (furIgana) znakove Iz tekstnog nIza

PROPER PROPER

Pretvara Prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo

REPLACE, REPLACEBs REPLACE i REPLACEB

Zamjenjuje Znakove u tekstu

REPT REPT

Ponavlja tekst zadani broj Puta

RIGHT, RIGHTBs RIGHT i RIGHTB

Vraća krajnje desne znakoVe tekstne Vrijednosti

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB

Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova)

SUBSTITUTE SUBSTITUTE

Zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom niZu

T T

Pretvara svoje argumente u tekst

TEXT TEXT

Oblikuje brOj i pretvara ga u tekst

TEXTJOIN TEXTJOIN

Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone

TRIM TRIM

Uklanja razmake iz teksta

UNICHAR UNICHAR

Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost

UNICODE UNICODE

Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta

UPPER UPPER

Slova tekSta pretvara u velika Slova

VALUE VALUE

Pretvara tekstni argument u broj

VALUETOTEXT Valuetotext

Vraća tekst iz bilo koje određene vrijednosti