Текстови функции

Английски Български Описание
ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT

Връща масив от текстови стойности от всеки зададен диапазон

ASC ASC

Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

BAHTTEXT BAHTTEXT

Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (baht)

CHAR CHAR

Връща знака, зададен с кода му

CLEAN CLEAN

Премахва всички непечатаеми знаци от текст

CODE CODE

Връща числовия код на първия знак в текстов низ

CONCAT CONCAT

Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите „разделител“ или „игнорирай_празните“

CONCATENATE CONCATENATE

Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

DBCS DBCS

Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DOLLAR DOLLAR

Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

EXACT EXACT

Проверява дали две текстови стойности са идентични

FIND, FINDBs FIND, FINDB

Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)

FIXED FIXED

Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

JIS JIS

Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

LEFT, LEFTBs LEFT, LEFTB

Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENBs LEN, LENB

Връща броя на знаците в текстов низ

LOWER LOWER

Преобразува текст в малки букви

MID, MIDBs MID, MIDB

Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

NUMBERVALUE NUMBERVALUE

Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин

PHONETIC PHONETIC

Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PROPER PROPER

Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

REPLACE, REPLACEBs REPLACE, REPLACEB

Замества знаци в текст

REPT REPT

Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTBs RIGHT, RIGHTB

Връща най-десните знаци от текстова стойност

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB

Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SUBSTITUTE SUBSTITUTE

Замества стар текст с нов текст в текстов низ

T T

Преобразува аргументите си в текст

TEXT TEXT

Форматира число и го преобразува в текст

TEXTJOIN TEXTJOIN

Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните

TRIM TRIM

Премахва интервали от текст

UNICHAR UNICHAR

Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE UNICODE

Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UPPER UPPER

Преобразува текст в главни букви

VALUE VALUE

Преобразува текстов аргумент в число

VALUETOTEXT VALUETOTEXT

Връща текст от която и да е зададена стойност