Μετάφραση της συνάρτησης Excel ENCODEURL στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
ENCODEURL ENCODEURL

Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/encodeurl-συνάρτηση-encodeurl-07c7fb90-7c60-4bff-8687-fac50fe33d0e

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath
Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web