Exceli MINUTE funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
MINUTE MINUTE
Muud funktsioonid
Annab vastuseks kindla kuupäeva järjenumbri
Arvutab kahe kuupäeva vahele jäävate päevade, kuude või aastate arvu See funktsioon on abiks näiteks valemites, kus on vaja arvutada kellegi vanust
Teisendab tekstivormis kuupäeva järjenumbriks
Teisendab järjenumbri kuupäevaks
Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arvu
Arvutab kahe kuupäeva vahelise päevade arvu 360-päevase aasta alusel
Annab vastuseks alguskuupäevast näidatud arvu kuude võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri
Annab vastuseks määratud kuude arvu võrra hilisema või varasema kuu viimase päeva järjenumbri
Teisendab järjenumbri tunniks
Tagastab sisestatud kuupäevale vastava aasta nädalanumbri ISO järgi
Teisendab järjenumbri kuuks
Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate täistööpäevade arvu
Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on
Annab vastuseks praeguse kuupäeva ja kellaaja järjenumbri
Teisendab järjenumbri sekundiks
Annab vastuseks kindla kellaaja järjenumbri
Teisendab tekstivormis kellaaja järjenumbriks
Annab vastuseks tänase kuupäeva järjenumbri
Teisendab järjenumbri nädalapäevaks
Teisendab järjenumbri selle nädala numbriks, millesse aastas kuupäev langeb
Annab vastuseks näidatud kuupäevast määratud tööpäevade arvu võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri
Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on
Teisendab järjenumbri aastaks
Annab vastuseks alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahele jääva aastaosa suuruse täispäevade arvuna