Exceli TRUE funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
TRUE TRUE

Annab vastuseks loogikaväärtuse TRUE.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/true-7652c6e3-8987-48d0-97cd-ef223246b3fb

Muud funktsioonid
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui kõigi selle argumentide väärtus on TRUE
Annab vastuseks loogikaväärtuse FALSE
Määrab sooritatava loogikatesti
Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui valem annab tulemuseks vea, muul juhul annab vastuseks valemi tulemi
Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi
Kontrollib, kas üks või mitu tingimust on täidetud, ja tagastab esimesele tõesele (TRUE) tingimusele vastava väärtuse
Muudab argumendi tõesusväärtuse vastupidiseks
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui mõne argumendi väärtus on TRUE
Hindab avaldist väärtuste loendi suhtes ja tagastab tulemuse vastavalt esimesele sobivale väärtusele Kui vastet ei leita, tagastatakse valikuline vaikeväärtus
Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse OR-väärtuse