Exceli OR funktsiooni tõlkimine vene keelde

Eestlane Inglise
OR OR

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui mõne argumendi väärtus on TRUE.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/or-7d17ad14-8700-4281-b308-00b131e22af0

Muud funktsioonid
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui kõigi selle argumentide väärtus on TRUE
Annab vastuseks loogikaväärtuse FALSE
Määrab sooritatava loogikatesti
Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui valem annab tulemuseks vea, muul juhul annab vastuseks valemi tulemi
Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi
Kontrollib, kas üks või mitu tingimust on täidetud, ja tagastab esimesele tõesele (TRUE) tingimusele vastava väärtuse
Muudab argumendi tõesusväärtuse vastupidiseks
Hindab avaldist väärtuste loendi suhtes ja tagastab tulemuse vastavalt esimesele sobivale väärtusele Kui vastet ei leita, tagastatakse valikuline vaikeväärtus
Annab vastuseks loogikaväärtuse TRUE
Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse OR-väärtuse