Exceli IFNA funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
IFNA IFNA

Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/ifna-6626c961-a569-42fc-a49d-79b4951fd461

Muud funktsioonid
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui kõigi selle argumentide väärtus on TRUE
Annab vastuseks loogikaväärtuse FALSE
Määrab sooritatava loogikatesti
Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui valem annab tulemuseks vea, muul juhul annab vastuseks valemi tulemi
Kontrollib, kas üks või mitu tingimust on täidetud, ja tagastab esimesele tõesele (TRUE) tingimusele vastava väärtuse
Muudab argumendi tõesusväärtuse vastupidiseks
Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui mõne argumendi väärtus on TRUE
Hindab avaldist väärtuste loendi suhtes ja tagastab tulemuse vastavalt esimesele sobivale väärtusele Kui vastet ei leita, tagastatakse valikuline vaikeväärtus
Annab vastuseks loogikaväärtuse TRUE
Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse OR-väärtuse