Prijevod funkcije Excel CALL na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
CALL CALL

Poziva Proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili kodnom resursu.

Više informacija: suPPort.microsoft.com/hr-hr/office/call-oPis-funkcije-32d58445-e646-4ffd-8d5e-b45077a5e995

Ostale funkcije
Pretvara broj u eure, iz eura u valutu članice eurozone ili iz jedne valute članice eurozone u drugu, pri čemu se kao posredna valuta koristi euro (triangulacija)
Vraća ID oznaku registra određene biblioteke dinamičkih Veza (DLL) ili prethodno registrirani resurs koda