Μετάφραση της συνάρτησης Excel CALL στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
CALL CALL

Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ή πόρο κώδικα.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/call-συνάρτηση-call-32d58445-e646-4ffd-8d5e-b45077a5e995

Άλλες λειτουργίες
Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός)
Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί