Μετάφραση της συνάρτησης Excel REGISTER.ID στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
REGISTER.ID REGISTER.ID

Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/register-id-συνάρτηση-register-id-f8f0af0f-fd66-4704-a0f2-87b27b175b50

Άλλες λειτουργίες
Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ή πόρο κώδικα
Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός)