การแปลฟังก์ชัน Excel REGISTER.ID เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
REGISTER.ID REGISTER.ID

ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/register-id-ฟังก์ชัน-register-id-f8f0af0f-fd66-4704-a0f2-87b27b175b50

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource
แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม)