Exceli REGISTER.ID funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
REGISTER.ID REGISTER.ID

Annab vastuseks eelnevalt registreeritud määratud dünaamiliselt lingitud teegi (DLL) või koodiressursi registritunnuse.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/register-id-f8f0af0f-fd66-4704-a0f2-87b27b175b50

Muud funktsioonid
Kutsub dünaamiliselt lingitud teegi või koodiressursi protseduuri
Teisendab arvu eurodeks, eurod euroala liikmesriigi valuutaks või arvu ühest euroala liikmesriigi valuutast teise, kasutades vahendajana eurot (ristkurss)