Превод на функцията Excel REGISTER.ID на български

Български Английски
REGISTER.ID REGISTER.ID

Връща ИД на регистъра на зададената библиотека за динамично свързване (DLL) или кодовия ресурс, които са били предварително регистрирани.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/register-id-функция-f8f0af0f-fd66-4704-a0f2-87b27b175b50

Други функции
Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс
Преобразува число в евро, преобразува число от евро във валута, която е член на еврозоната, или преобразува число от една валута, която е член на еврозоната, в друга с помощта на еврото като посредник (триангулация)