Μετάφραση της συνάρτησης Excel EUROCONVERT στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
EUROCONVERT EUROCONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός).

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/euroconvert-συνάρτηση-euroconvert-79c8fd67-c665-450c-bb6c-15fc92f8345c

Άλλες λειτουργίες
Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ή πόρο κώδικα
Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί