Tłumaczenie funkcji Excel XLOOKUP na język polski

Polskie Angielski
XLOOKUP XLOOKUP

Umożliwia przeszukanie zakresu lub tablicy i zwrócenie elementu odpowiadającego pierwszej znalezionej wartości. Jeśli dopasowanie nie istnieje, XLOOKUP może zwrócić najbliższy (przybliżony) odpowiednik.

Więcej informacji: support.microsoft.com/pl-pl/office/funkcja-xlookup-b7fd680e-6d10-43e6-84f9-88eae8bf5929

Inne funkcje
Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową
Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową
Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM
Filtrowanie zakresu danych na podstawie zdefiniowanych kryteriów
Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst
Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie
Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania
Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy
Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu
Zwraca numer kolumny z odwołania
Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu
Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy
Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania
Sortowanie zawartości zakresu lub tablicy
Sortuje zawartość zakresu lub tablicy na podstawie wartości z odpowiedniego zakresu lub tablicy
Zwraca transponowaną tablicę
Zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie
Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej
Zwraca numer wiersza odwołania
Wybiera wartość z listy wartości
Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy
Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki
Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki
Zwraca względną pozycję elementu w tablicy lub zakresie komórek