Excel REPLACE, REPLACEBs işlevinin Türkçeye çevirisi

Türk İngilizce
DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB REPLACE, REPLACEBs
Diğer fonksiyonlar
Belirtilen herhangi bir aralıktan metin değerleri dizisi döndürür
Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
Metni büyük harfe çevirir
Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz
Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir
Metindeki boşlukları kaldırır
Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
Metni küçük harfe dönüştürür
Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler Sınırlayıcı boş bir metin dizesi ise, bu işlev sonucunda aralıklar sınırlayıcı olmadan birleştirilir
Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
Metin dizesindeki karakter sayısını verir
Belirtilen değerlerden gelen metni döndürür
Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
Metni belirtilen sayıda yineler