Exceli AREAS funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
AREAS AREAS

Annab vastuseks viites olevate alade arvu.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/areas-8392ba32-7a41-43b3-96b0-3695d2ec6152

Muud funktsioonid
Annab vastuseks tekstiviite töölehe ühele lahtrile
Annab vastuseks ühe väärtuse väärtuste loendist
Annab vastuseks viite veerunumbri
Annab vastuseks viites olevate veergude arvu
Filtreerib andmevahemiku teie määratletud kriteeriumide põhjal
Annab vastuseks viite valemi tekstina
Annab vastuseks PivotTable-liigendtabeli aruandes talletatud andmed
Otsib väärtust massiivi esimesest reast ja annab vastuseks näidatud lahtri väärtuse
Loob otsetee, mis avab võrguserveris, sisevõrgus või Internetis talletatud dokumendi
Otsib indeksi abil väärtuse viitest või massiivist
Annab vastuseks tekstväärtuse poolt viidatud viite
Otsib väärtusi vektorist või massiivist
Otsib väärtusi viitest või massiivist
Annab vastuseks viite kauguse antud viitest
Annab vastuseks viite reanumbri
Annab vastuseks viites olevate ridade arvu
Laadib reaalajas alla andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist
Sordib vahemiku või massiivi sisu
Sordib vahemiku või massiivi sisu vastavalt vastava vahemiku või massiivi väärtustele
Annab vastuseks transponeeritud massiivi
Annab tulemuseks loendi või vahemiku Kordumatute väärtuste loendi
Otsib massiivi esimesest veerust näidatud väärtusega lahtri ja annab vastuseks lahtri väärtuse, liikudes üle rea
Otsib vahemikku või massiivi ja annab tulemiks esimesele vastele vastava üksuse Kui vastet ei ole, saab XLOOKUP tagastada lähima (ligikaudse) vaste
Annab tulemuseks üksuse suhtelise paigutuse massiivis või lahtrivahemikus