Järelevaatamine ja viited funktsioonid

Inglise Eestlane Kirjeldus
ADDRESS ADDRESS

Annab vastuseks tekstiviite töölehe ühele lahtrile

AREAS AREAS

Annab vastuseks viites olevate alade arvu

CHOOSE CHOOSE

Annab vastuseks ühe väärtuse väärtuste loendist

COLUMN COLUMN

Annab vastuseks viite veerunumbri

COLUMNS COLUMNS

Annab vastuseks viites olevate veergude arvu

FILTER FILTER

Filtreerib andmevahemiku teie määratletud kriteeriumide põhjal

FORMULATEXT FORMULATEXT

Annab vastuseks viite valemi tekstina

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA

Annab vastuseks PivotTable-liigendtabeli aruandes talletatud andmed

HLOOKUP HLOOKUP

Otsib väärtust massiivi esimesest reast ja annab vastuseks näidatud lahtri väärtuse

HYPERLINK HYPERLINK

Loob otsetee, mis avab võrguserveris, sisevõrgus või Internetis talletatud dokumendi

INDEX INDEX

Otsib indeksi abil väärtuse viitest või massiivist

INDIRECT INDIRECT

Annab vastuseks tekstväärtuse poolt viidatud viite

LOOKUP LOOKUP

Otsib väärtusi vektorist või massiivist

MATCH MATCH

Otsib väärtusi viitest või massiivist

OFFSET OFFSET

Annab vastuseks viite kauguse antud viitest

ROW ROW

Annab vastuseks viite reanumbri

ROWS ROWS

Annab vastuseks viites olevate ridade arvu

RTD RTD

Laadib reaalajas alla andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist

SORT SORT

Sordib vahemiku või massiivi sisu

SORTBY SORTBY

Sordib vahemiku või massiivi sisu vastavalt vastava vahemiku või massiivi väärtustele

TRANSPOSE TRANSPOSE

Annab vastuseks transponeeritud massiivi

UNIQUE UNIQUE

Annab tulemuseks loendi või vahemiku Kordumatute väärtuste loendi

VLOOKUP VLOOKUP

Otsib massiivi esimesest veerust näidatud väärtusega lahtri ja annab vastuseks lahtri väärtuse, liikudes üle rea

XLOOKUP XLOOKUP

Otsib vahemikku või massiivi ja annab tulemiks esimesele vastele vastava üksuse Kui vastet ei ole, saab XLOOKUP tagastada lähima (ligikaudse) vaste

XMATCH XMATCH

Annab tulemuseks üksuse suhtelise paigutuse massiivis või lahtrivahemikus