Exceli CRITBINOM funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
CRITBINOM CRITBINOM

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus kriteeriumi väärtusest väiksem või sellega võrdne.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/funktsioon-critbinom-eb6b871d-796b-4d21-b69b-e4350d5f407b

Muud funktsioonid
Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse
Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse
Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse
Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku
Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise
Annab vastuseks eksponentjaotuse
Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse
Ümardab arvu allapoole, nullile lähemale
Annab vastuseks F-testi tulemi
Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse
Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse
Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni
Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni
Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse
Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse
Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni
Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse
Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili
Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas
Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse
Annab vastuseks andmehulga kvartiili
Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis
Arvutab valimi põhjal standardhälbe
Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse
Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel
Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel
Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel
Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse