Exceli IMCSC funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
IMCSC IMCSC

Tagastab kompleksarvu koosekansi.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/imcsc-9e158d8f-2ddf-46cd-9b1d-98e29904a323

Muud funktsioonid
Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni In(x)
Annab vastuseks Besseli funktsiooni Jn(x)
Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni Kn(x)
Annab vastuseks Besseli funktsiooni Yn(x)
Teisendab kahendarvu kümnendarvuks
Teisendab kahendarvu kuueteistkümnendarvuks
Teisendab kahendarvu kaheksandarvuks
Annab vastuseks kahe arvu bititaseme JA-väärtuse
Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra vasakule nihutatud
Annab vastuseks kahe arvu bititaseme OR-väärtuse
Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra paremale nihutatud
Annab vastuseks kahe arvu bititaseme eksklusiivse VÕI-väärtuse
Teisendab reaal- ja imaginaarosad kompleksarvuks
Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise
Teisendab kümnendarvu kahendarvuks
Teisendab kümnendarvu kuueteistkümnendarvuks
Teisendab kümnendarvu kaheksandarvuks
Kontrollib, kas kaks väärtust on võrdsed
Annab vastuseks veafunktsiooni
Annab vastuseks veafunktsiooni
Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni
Tagastab komplementaarse ERF-funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni
Kontrollib, kas arv ületab läve
Teisendab kuueteistkümnendarvu kahendarvuks
Teisendab kuueteistkümnendarvu kümnendarvuks
Teisendab kuueteistkümnendarvu kaheksandarvuks
Annab vastuseks kompleksarvu absoluutväärtuse (mooduli)
Annab vastuseks kompleksarvu imaginaarosa
Annab vastuseks argumendi teeta, radiaanides väljendatud nurga
Annab vastuseks kompleksarvu kaaskompleksarvu
Annab vastuseks kompleksarvu koosinuse
Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosinuse
Annab vastuseks kompleksarvu kootangensi
Tagastab kompleksarvu hüperboolse koosekansi
Annab vastuseks kahe kompleksarvu jagatise
Annab vastuseks kompleksarvu eksponendi
Annab vastuseks kompleksarvu naturaallogaritmi
Annab vastuseks kompleksarvu logaritmi alusel 10
Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi
Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme
Annab vastuseks kompleksarvude korrutise
Annab vastuseks kompleksarvu reaalosa
Annab vastuseks kompleksarvu seekansi
Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse seekansi
Annab vastuseks kompleksarvu siinuse
Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse siinuse
Annab vastuseks ruutjuure kompleksarvust
Annab vastuseks kahe kompleksarvu vahe
Annab vastuseks kompleksarvude summa
Annab vastuseks kompleksarvu tangensi
Teisendab kaheksandarvu kahendarvuks
Teisendab kaheksandarvu kümnendarvuks
Teisendab kaheksandarvu kuueteistkümnendarvuks