Matemaatika erifunktsioonid funktsioonid

Inglise Eestlane Kirjeldus
BESSELI BESSELI

Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni In(x)

BESSELJ BESSELJ

Annab vastuseks Besseli funktsiooni Jn(x)

BESSELK BESSELK

Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni Kn(x)

BESSELY BESSELY

Annab vastuseks Besseli funktsiooni Yn(x)

BIN2DEC BIN2DEC

Teisendab kahendarvu kümnendarvuks

BIN2HEX BIN2HEX

Teisendab kahendarvu kuueteistkümnendarvuks

BIN2OCT BIN2OCT

Teisendab kahendarvu kaheksandarvuks

BITAND BITAND

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme JA-väärtuse

BITLSHIFT BITLSHIFT

Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra vasakule nihutatud

BITOR BITOR

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme OR-väärtuse

BITRSHIFT BITRSHIFT

Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra paremale nihutatud

BITXOR BITXOR

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme eksklusiivse VÕI-väärtuse

COMPLEX COMPLEX

Teisendab reaal- ja imaginaarosad kompleksarvuks

CONVERT CONVERT

Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise

DEC2BIN DEC2BIN

Teisendab kümnendarvu kahendarvuks

DEC2HEX DEC2HEX

Teisendab kümnendarvu kuueteistkümnendarvuks

DEC2OCT DEC2OCT

Teisendab kümnendarvu kaheksandarvuks

DELTA DELTA

Kontrollib, kas kaks väärtust on võrdsed

ERF ERF

Annab vastuseks veafunktsiooni

ERF.PRECISE ERF.PRECISE

Annab vastuseks veafunktsiooni

ERFC ERFC

Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE

Tagastab komplementaarse ERF-funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni

GESTEP GESTEP

Kontrollib, kas arv ületab läve

HEX2BIN HEX2BIN

Teisendab kuueteistkümnendarvu kahendarvuks

HEX2DEC HEX2DEC

Teisendab kuueteistkümnendarvu kümnendarvuks

HEX2OCT HEX2OCT

Teisendab kuueteistkümnendarvu kaheksandarvuks

IMABS IMABS

Annab vastuseks kompleksarvu absoluutväärtuse (mooduli)

IMAGINARY IMAGINARY

Annab vastuseks kompleksarvu imaginaarosa

IMARGUMENT IMARGUMENT

Annab vastuseks argumendi teeta, radiaanides väljendatud nurga

IMCONJUGATE IMCONJUGATE

Annab vastuseks kompleksarvu kaaskompleksarvu

IMCOS IMCOS

Annab vastuseks kompleksarvu koosinuse

IMCOSH IMCOSH

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosinuse

IMCOT IMCOT

Annab vastuseks kompleksarvu kootangensi

IMCSC IMCSC

Tagastab kompleksarvu koosekansi

IMCSCH IMCSCH

Tagastab kompleksarvu hüperboolse koosekansi

IMDIV IMDIV

Annab vastuseks kahe kompleksarvu jagatise

IMEXP IMEXP

Annab vastuseks kompleksarvu eksponendi

IMLN IMLN

Annab vastuseks kompleksarvu naturaallogaritmi

IMLOG10 IMLOG10

Annab vastuseks kompleksarvu logaritmi alusel 10

IMLOG2 IMLOG2

Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi

IMPOWER IMPOWER

Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme

IMPRODUCT IMPRODUCT

Annab vastuseks kompleksarvude korrutise

IMREAL IMREAL

Annab vastuseks kompleksarvu reaalosa

IMSEC IMSEC

Annab vastuseks kompleksarvu seekansi

IMSECH IMSECH

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse seekansi

IMSIN IMSIN

Annab vastuseks kompleksarvu siinuse

IMSINH IMSINH

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse siinuse

IMSQRT IMSQRT

Annab vastuseks ruutjuure kompleksarvust

IMSUB IMSUB

Annab vastuseks kahe kompleksarvu vahe

IMSUM IMSUM

Annab vastuseks kompleksarvude summa

IMTAN IMTAN

Annab vastuseks kompleksarvu tangensi

OCT2BIN OCT2BIN

Teisendab kaheksandarvu kahendarvuks

OCT2DEC OCT2DEC

Teisendab kaheksandarvu kümnendarvuks

OCT2HEX OCT2HEX

Teisendab kaheksandarvu kuueteistkümnendarvuks