Exceli COUPDAYS funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
COUPDAYS COUPDAYS

Annab vastuseks arvelduskuupäeva sisaldava intressiperioodi päevade arvu.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/coupdays-cc64380b-315b-4e7b-950c-b30b0a76f671

Muud funktsioonid
Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi kogunenud intressi
Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi kogunenud intressi tagasimaksetähtajal
Annab vastuseks kulumi iga arvestusperioodi kohta, kasutades selleks kulumikoefitsienti
Annab vastuseks iga arvestusperioodi kulumi
Annab vastuseks päevade arvu intressiperioodi algusest arvelduskuupäevani
Annab vastuseks päevade arvu arvelduskuupäevast järgmise intressiarvutuskuupäevani
Annab vastuseks järgmise intressiarvutuskuupäeva pärast arvelduskuupäeva
Annab vastuseks arvelduskuupäevast maksetähtajani maksmisele kuuluvate kupongide arvu
Annab vastuseks eelmise intressiarvutuskuupäeva enne arvelduskuupäeva
Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi
Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse
Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades fikseeritud degressiivset kulumimeetodit
Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades topeltdegressiivset kulumimeetodit või mõnda muud teie määratud meetodit
Annab vastuseks väärtpaberi diskontomäära
Teisendab murdarvuna väljendatud hinna dollarites kümnendarvuna väljendatud hinnaks dollarites
Teisendab kümnendarvuna väljendatud hinna dollarites murdarvuna väljendatud hinnaks dollarites
Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi aastase kestuse
Annab vastuseks efektiivse aastase intressimäära
Annab vastuseks investeeringu tulevase väärtuse
Arvutab algse põhisumma tulevase väärtuse pärast liitintressimäärade rakendamist
Annab vastuseks diskontovõlakirja intressimäära
Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse
Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära
Arvutab investeeringu kindla perioodi jooksul makstud intressi
Annab vastuseks modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberi kohta
Annab vastuseks erinevate määrade alusel finantseeritud positiivsete ja negatiivsete rahavoogude sisemise tasuvusmäära
Annab vastuseks aastase nominaalintressi määra
Annab vastuseks investeeringu perioodide arvu
Annab vastuseks investeeringu puhasnüüdisväärtuse, võttes aluseks perioodiliste rahavoogude sarja ja diskontomäära
Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku esimese perioodiga
Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku esimese perioodiga
Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku viimase perioodiga
Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku viimase perioodiga
Annab vastuseks perioodide arvu, mis kulub investeeringul määratud väärtuse saavutamiseks
Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse
Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta
Annab vastuseks hinna perioodilist intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta
Annab vastuseks hinna diskonteeritud väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta
Annab vastuseks hinna intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta maksetähtpäeval
Annab vastuseks investeeringu nüüdisväärtuse
Annab vastuseks intressimäära annuiteediperioodi kohta
Annab vastuseks diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa
Annab vastuseks investeeringu kasvuga võrdväärse intressimäära
Annab vastuseks vara lineaarse kulumi ühe perioodi kohta
Annab vastuseks vara kumulatiivse kulumi määratud perioodi kohta
Annab vastuseks riigivõlakirja võlakirjaga võrduva tulususe
Annab vastuseks hinna riigivõlakirja nominaalväärtuse 100 euro kohta
Annab vastuseks riigivõlakirja tulususe
Annab vastuseks vara kulumi määratud või osalisel perioodil, kasutades degressiivset kulumimeetodit
Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised
Annab vastuseks puhasnüüdisväärtuse järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised
Annab vastuseks perioodilist intressi kandva väärtpaberi tulususe
Annab vastuseks diskonteeritud väärtpaberi (nt riigivõlakirja) aastase tulususe
Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi aastatulususe tagasimaksetähtpäeval