Rahandus funktsioonid

Inglise Eestlane Kirjeldus
ACCRINT ACCRINT

Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi kogunenud intressi

ACCRINTM ACCRINTM

Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi kogunenud intressi tagasimaksetähtajal

AMORDEGRC AMORDEGRC

Annab vastuseks kulumi iga arvestusperioodi kohta, kasutades selleks kulumikoefitsienti

AMORLINC AMORLINC

Annab vastuseks iga arvestusperioodi kulumi

COUPDAYBS COUPDAYBS

Annab vastuseks päevade arvu intressiperioodi algusest arvelduskuupäevani

COUPDAYS COUPDAYS

Annab vastuseks arvelduskuupäeva sisaldava intressiperioodi päevade arvu

COUPDAYSNC COUPDAYSNC

Annab vastuseks päevade arvu arvelduskuupäevast järgmise intressiarvutuskuupäevani

COUPNCD COUPNCD

Annab vastuseks järgmise intressiarvutuskuupäeva pärast arvelduskuupäeva

COUPNUM COUPNUM

Annab vastuseks arvelduskuupäevast maksetähtajani maksmisele kuuluvate kupongide arvu

COUPPCD COUPPCD

Annab vastuseks eelmise intressiarvutuskuupäeva enne arvelduskuupäeva

CUMIPMT CUMIPMT

Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi

CUMPRINC CUMPRINC

Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse

DB DB

Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades fikseeritud degressiivset kulumimeetodit

DDB DDB

Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades topeltdegressiivset kulumimeetodit või mõnda muud teie määratud meetodit

DISC DISC

Annab vastuseks väärtpaberi diskontomäära

DOLLARDE DOLLARDE

Teisendab murdarvuna väljendatud hinna dollarites kümnendarvuna väljendatud hinnaks dollarites

DOLLARFR DOLLARFR

Teisendab kümnendarvuna väljendatud hinna dollarites murdarvuna väljendatud hinnaks dollarites

DURATION DURATION

Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi aastase kestuse

EFFECT EFFECT

Annab vastuseks efektiivse aastase intressimäära

FV FV

Annab vastuseks investeeringu tulevase väärtuse

FVSCHEDULE FVSCHEDULE

Arvutab algse põhisumma tulevase väärtuse pärast liitintressimäärade rakendamist

INTRATE INTRATE

Annab vastuseks diskontovõlakirja intressimäära

IPMT IPMT

Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse

IRR IRR

Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära

ISPMT ISPMT

Arvutab investeeringu kindla perioodi jooksul makstud intressi

MDURATION MDURATION

Annab vastuseks modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberi kohta

MIRR MIRR

Annab vastuseks erinevate määrade alusel finantseeritud positiivsete ja negatiivsete rahavoogude sisemise tasuvusmäära

NOMINAL NOMINAL

Annab vastuseks aastase nominaalintressi määra

NPER NPER

Annab vastuseks investeeringu perioodide arvu

NPV NPV

Annab vastuseks investeeringu puhasnüüdisväärtuse, võttes aluseks perioodiliste rahavoogude sarja ja diskontomäära

ODDFPRICE ODDFPRICE

Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku esimese perioodiga

ODDFYIELD ODDFYIELD

Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku esimese perioodiga

ODDLPRICE ODDLPRICE

Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku viimase perioodiga

ODDLYIELD ODDLYIELD

Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku viimase perioodiga

PDURATION PDURATION

Annab vastuseks perioodide arvu, mis kulub investeeringul määratud väärtuse saavutamiseks

PMT PMT

Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse

PPMT PPMT

Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta

PRICE PRICE

Annab vastuseks hinna perioodilist intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta

PRICEDISC PRICEDISC

Annab vastuseks hinna diskonteeritud väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta

PRICEMAT PRICEMAT

Annab vastuseks hinna intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta maksetähtpäeval

PV PV

Annab vastuseks investeeringu nüüdisväärtuse

RATE RATE

Annab vastuseks intressimäära annuiteediperioodi kohta

RECEIVED RECEIVED

Annab vastuseks diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa

RRI RRI

Annab vastuseks investeeringu kasvuga võrdväärse intressimäära

SLN SLN

Annab vastuseks vara lineaarse kulumi ühe perioodi kohta

SYD SYD

Annab vastuseks vara kumulatiivse kulumi määratud perioodi kohta

TBILLEQ TBILLEQ

Annab vastuseks riigivõlakirja võlakirjaga võrduva tulususe

TBILLPRICE TBILLPRICE

Annab vastuseks hinna riigivõlakirja nominaalväärtuse 100 euro kohta

TBILLYIELD TBILLYIELD

Annab vastuseks riigivõlakirja tulususe

VDB VDB

Annab vastuseks vara kulumi määratud või osalisel perioodil, kasutades degressiivset kulumimeetodit

XIRR XIRR

Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised

XNPV XNPV

Annab vastuseks puhasnüüdisväärtuse järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised

YIELD YIELD

Annab vastuseks perioodilist intressi kandva väärtpaberi tulususe

YIELDDISC YIELDDISC

Annab vastuseks diskonteeritud väärtpaberi (nt riigivõlakirja) aastase tulususe

YIELDMAT YIELDMAT

Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi aastatulususe tagasimaksetähtpäeval