Exceli ROUNDUP funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
ROUNDUP ROUNDUP

Ümardab arvu ülespoole, nullist eemale.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/roundup-f8bc9b23-e795-47db-8703-db171d0c42a7

Muud funktsioonid
Annab vastuseks arvu absoluutväärtuse
Annab vastuseks arvu arkuskoosinuse
Annab vastuseks arvu arkushüperboolse koosinuse
Annab vastuseks arvu arkuskootangensi
Annab vastuseks arvu hüperboolse arkuskootangensi
Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte
Teisendab Rooma numbri araabia numbriks (arvuna)
Annab vastuseks arvu arkussiinuse
Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse
Annab vastuseks arvu arkustangensi
Annab vastuseks arkustangensi x- ja y-koordinaatide alusel
Annab vastuseks arvu arkushüperboolse tangensi
Teisendab arvu antud alusega tekstkujule
Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni
Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni
Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist
Annab vastuseks antud arvu objektide kombinatsioonide arvu
Tagastab antud arvu üksuste kombinatsioonide arvu koos kordustega
Annab vastuseks arvu koosinuse
Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse
Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse
Annab vastuseks nurga kootangensi
Annab vastuseks nurga koosekansi
Annab vastuseks nurga hüperboolse koosekansi
Teisendab antud alusel arvu tekstkuju kümnendarvuks
Teisendab radiaanid kraadideks
Ümardab arvu ülespoole lähima paaristäisarvuni
Annab vastuseks
Annab vastuseks arvu faktoriaali
Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali
Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni
Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist
Annab vastuseks suurima ühisjagaja
Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni
Annab vastuseks arvu, mis on ümardatud üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni
Määrab arvutuste tulemite nimed, et lubada vahearvutuste, väärtuste või nimede määratlemist valemi sees
Annab vastuseks vähima ühiskordse
Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi
Annab vastuseks arvu logaritmi määratud alusel
Annab vastuseks arvu logaritmi alusel 10
Annab vastuseks massiivi maatriksi determinandi
Annab vastuseks massiivi pöördmaatriksi
Annab vastuseks kahe massiivi maatrikskorrutise
Annab vastuseks jagatise jäägi
Annab vastuseks ümardusaluse lähima kordseni ümardatud arvu
Annab vastuseks arvuhulga multinoomi
Annab vastuseks ühikumaatriksi või määratud mõõtme
Ümardab arvu ülespoole lähima paaritu täisarvuni
Annab vastuseks pii väärtuse
Annab vastuseks astendatud arvu
Annab vastuseks argumentide korrutise
Annab vastuseks jagatise täisarvulise osa
Teisendab kraadid radiaanideks
Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0 kuni 1
Annab tulemuseks juhuslike arvude massiivi vahemikus 0 kuni 1 Saate siiski määrata ridade ja veergude arvu, mida soovite täita, miinimum-ja maksimumväärtuse ning kas tagastada terveid numbreid või kümnendkohti
Annab vastuseks juhusliku arvu teie määratud arvude vahemikus
Teisendab araabia numbri tekstina esitatud Rooma numbriks
Ümardab arvu määratud kohtade arvuni
Ümardab arvu allapoole, nulli suunas
Annab vastuseks nurga seekansi
Annab vastuseks nurga hüperboolse seekansi
Genereerib massiivis järjestikuste arvude loendi (nt 1, 2, 3, 4)
Annab vastuseks valemil põhineva astmerea summa
Annab vastuseks arvu märgi
Annab vastuseks määratud nurga siinuse
Annab vastuseks arvu hüperboolse siinuse
Annab vastuseks positiivse ruutjuure
Annab vastuseks ruutjuure korrutisest (arv * pii)
Annab vastuseks loendi või andmebaasi vahekokkuvõtte
Liidab argumendid
Liidab antud kriteeriumidega määratud lahtrite väärtused
Liidab mitmele kriteeriumile vastavate ja vahemikus asuvate lahtrite väärtused
Annab vastuseks vastavate massiivikomponentide korrutiste summa
Annab vastuseks argumentide ruutude summa
Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruutude summa
Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summade summa
Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa
Annab vastuseks arvu tangensi
Annab vastuseks arvu hüperboolse tangensi
Kärbib arvu murdosa